|

वसुंधरा वैविध्याची वाहिनी

प्राध्यापक चंद्रशेखर श्रोत्यांच्या पहिल्या रांगेत बसून वक्त्याचे सादरीकरण पाहत होते, परंतु त्यांना त्यावर लक्ष केंद्रित करणे अवघड जात होते. या वक्त्यानंतर त्यांचे सादरीकरण होते आणि नाही म्हटले तरी त्यांच्या मनावर थोडे दडपण आले होते. त्याचे...
|

बळ अंगी येऊ दे

मराठी कविता भारतातील हरित क्रांती बनावटचा वट  जागेचं महत्व नववर्ष २०२४ पुसता काजळी,उजेड झाला वसुंधरा वैविध्याची वाहिनी बळ अंगी येऊ दे पुढे कसे जाणार ? नववर्ष २०२१ किमया प्रत्यक्ष दीस म्हणू कसा तुला माझ्या सीमांची...
|

पुढे कसे जाणार ?

मराठी कविता भारतातील हरित क्रांती बनावटचा वट  जागेचं महत्व नववर्ष २०२४ पुसता काजळी,उजेड झाला वसुंधरा वैविध्याची वाहिनी बळ अंगी येऊ दे पुढे कसे जाणार ? नववर्ष २०२१ किमया पुढे कसे जाणार ? काळ पुढे जातो,...
|

नववर्ष २०२१

मराठी कविता भारतातील हरित क्रांती बनावटचा वट  जागेचं महत्व नववर्ष २०२४ पुसता काजळी,उजेड झाला वसुंधरा वैविध्याची वाहिनी बळ अंगी येऊ दे पुढे कसे जाणार ? नववर्ष २०२१ किमया नववर्ष २०२१ नवं वर्ष येतं आहे त्याशी...
|

किमया

मराठी कविता भारतातील हरित क्रांती बनावटचा वट  जागेचं महत्व नववर्ष २०२४ पुसता काजळी,उजेड झाला वसुंधरा वैविध्याची वाहिनी बळ अंगी येऊ दे पुढे कसे जाणार ? नववर्ष २०२१ किमया किमया वैशाखातील संध्या होती संधिप्रकाश विरत होता...
|

बियांनो दम धरा

मराठी कविता भारतातील हरित क्रांती बनावटचा वट  जागेचं महत्व नववर्ष २०२४ पुसता काजळी,उजेड झाला वसुंधरा वैविध्याची वाहिनी बळ अंगी येऊ दे पुढे कसे जाणार ? नववर्ष २०२१ किमया बियांनो दम धरा पडलेल्या बियांनो उगवण्याची करू...
|

अशी उसनवारी नको

मराठी कविता भारतातील हरित क्रांती बनावटचा वट  जागेचं महत्व नववर्ष २०२४ पुसता काजळी,उजेड झाला वसुंधरा वैविध्याची वाहिनी बळ अंगी येऊ दे पुढे कसे जाणार ? नववर्ष २०२१ किमया अशी उसनवारी नको जयकरांची पिंकी आणि रेडकरांचा...